YÖNETİM KURULU

Ecz. Mustafa ÇELİK

Ecz. Mustafa ÇELİK

Başkan

Ecz. Nagehan KAYA ŞENTÜRK

Ecz. Nagehan KAYA ŞENTÜRK

II. Başkan

Ecz. Alper DAĞDEVİREN

Ecz. Alper DAĞDEVİREN

Genel Sekreter

Ecz. Duygu ATASOY

Ecz. Duygu ATASOY

Sayman

Ecz. Nazım ÇALIŞKAN

Ecz. Nazım ÇALIŞKAN

Veznedar

Ecz. İbrahim Burak DURDU

Ecz. İbrahim Burak DURDU

Üye

Ecz. Ayşe Naz ARSLAN

Ecz. Ayşe Naz ARSLAN

Üye