Zolamıd İsimli İlacın Yeşil Reçete İle Verilecek İlaçlar Kapsamına Alınması Hakkında Yayımlanan 2012/4 Sayılı Genelge

BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun internet sitesinde yer alan duyuruda, Defarma İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. firması adına ruhsatlı olan “Zolamid 5 mg/5 ml IV Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul, Zolamid 15 mg/3 ml IV Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul, Zolamid 50 mg/10 ml IV Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul” adlı ilaçlar ile ilgili 07.06.2012 tarih ve 53414 (2012/4) sayılı bir Genelge’nin yayımlandığı belirtilmiş olup, bu Genelge’de, 02.01.1986 tarih ve 2677 sayılı Bakanlık genelgesi ile psikotrop madde ve müstahzarları için Yeşil Reçete uygulamasının başlatıldığından bahisle, söz konusu ilaçların “Midazolam” adlı kontrole tabi maddeyi içermeleri nedeniyle “Yeşil Reçete İle Verilecek İlaçlar” kapsamına alınmasından ötürü bu ilaçların “Yeşil Reçete” ile verilmesi, stok ve tüketimlerinin psikotrop defterine işlenmesinin gerektiği bildirilmiştir.

Genelge yazımız ekinde yer almakta olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY

Genel Sekreter

Tarih / Saat : 18-06-2012 / 14:02:43