Tamamlayıcı Eczane Sigortası Bedel Artış Zeyilnamesi

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Eczacıları Birliği'nden 02.11.2022 tarih 10987 ile gelen “Tamamlayıcı Eczane Sigortası Bedel Artış Zeyilnamesi” hakkındaki yazı ektedir. 

Bilgilerinize sunarız.

                                      

                                                                                    9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası

                                                                                                              Yönetim Kurulu    

EK DOSYALAR

EK1