Stok Zararlarının Telafisi İle İlgili Olarak 27.06.2012 Tarihinde Sektör Temsilcileri İle Yapılan Toplantı Hakkında Bilgilendirme

27.06.2012 Çarşamba günü, Türk Eczacıları Birliği Merkez Binasında, stok zararlarının telafisi süreci ile ilgili olarak, sektör temsilcilerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirilmiştir. 
Toplantıya, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği, İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası, Türkiye İlaç Sanayicileri Derneği temsilcileri, Selçuk, Hedef, Nevzat, Galenos Ecza Depoları, Güney Ecza Koop, Bursa Ecza Koop, İstanbul Ecza Koop, EDAK Ecza Koop temsilcileri, Ecza Depocuları Derneği Başkanı, Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği Başkanı ile, kendilerine toplantı için çağrı gönderilen, IMS verilerine göre Türkiye’de ilk on sırada yer alan firmadan,  Abdi İbrahim, Novartis, GlaxoSmithKline, Bayer, Roche, Astra Zeneca, Sanofi Zentiva Firmalarının temsilcileri katılım sağlamıştır. 
Toplantıda, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti tarafından, 2011 Yılı Kasım ayında meydana gelen ilaç fiyat düşüşleri ve KKİ düzenlemelerinden etkilenen ilaçların, eczane stoklarında meydana getirdiği zararın firmalar tarafından telafi edilmesiyle ilgili olarak, aşağıda yer alan başlıklara göre genel bir değerlendirme yapılmıştır; 
1) Stok zararlarının telafisi hakkında, 11.04.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, Tebliğin 9 uncu maddesinin 8 fıkrasında yapılan, 
(8) Fiyat listesinde yapılacak değişikliklerin uygulanmasına listenin yayımlandığı tarihten 5 iş günü sonra başlanır. Ancak fiyat listesine ilave edilen yeni ürünler için bu süre beklenilmez. Ayrıca referans değişiklikleri sonucu veya firmaların kendi istekleri ile yapmış oldukları fiyat düşüşleri, eczane stoklarında oluşacak kayıpların telafi edilmesi kaydıyla bu süre beklenilmeden geçerli olur. Depocuya satış fiyatı belirlenirken referans fiyata uygulanan oranların düşüşü nedeniyle eczane stoklarında meydana gelebilecek stok zararları, firmalar tarafından eczane depolarına, depolar tarafından da eczanelere ödenir. Bu kapsamda yapılacak işlemlerde, eczacılar tarafından İlaç Takip Sistemine yapılan bildirimler esas alınır. İlaç Takip Sistemine kayıt edilmiş ve fiyat düzenlemelerinden etkilenmiş olan eczane stoklarındaki ilaçların eczaneye maliyeti farklarının toplam tutarı, ruhsat sahipleri tarafından fiyat değişikliğinin duyurulduğu tarihten sonra, en geç 15 gün içerisinde ecza depolarına, ecza depoları tarafından da eczanelere en geç 15 gün içerisinde ödenir.” düzenlemesine istinaden, 
09 Mayıs 2012 tarihinde Türk Eczacıları Birliği Merkez binasında gerçekleştirilen İlaçta Durum Komisyonu Toplantısının ardından ecza deposu ve kooperatif temsilcilerinin davet edildiği ve aynı gün kendileri ile görüşmelerin yapıldığı bu toplantıda, dağıtım kanallarının temsilcileri tarafından, yapılacak işlemler için Merkez Heyetimizden 15 günlük bir süre talep edilmiş, Birliğimiz tarafından da kendilerine bu süre verilmiştir. 
Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’nin, 11.05.2012 tarihindewww.teb.org.tr de yayımlanan “İLAÇTA DURUM KOMİSYONU ÇALIŞMALARI VE STOK ZARARLARININ TELAFİSİ SÜRECİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME” başlıklı duyurusu ile, takip edilecek işlem adımlarını açıkladığı, ecza depoları ve kooperatiflere de 01.06.2012 tarihli yazı ile bilgi verildiği, 08.06.2012 tarihinde de, bir kez daha hatırlatma yapıldığı katılımcılara anlatılmıştır.
2) Toplantıda, eczacıların, stok zararına ilişkin düzenledikleri faturalarının, eczane işletim sistemleri üzerinden ve tamamıyla İTS’ye yapılan bildirimler kullanılarak düzenlendiği ve eczacıların, İTS’ye bildirimde bulunmadıkları ilaçlara ait bir bedeli faturaya yansıtmalarının söz konusu olmadığı; İlaç Takip Sisteminde, Kasım ayında meydana gelen düzenlemeler için yapılan bildirim işlemleri ile toplanan verinin, ilaç firmaları, dağıtım kanalları ve bildirimde bulunan eczacı tarafından görülebilecek şekilde düzenlendiği ve paylaşıma açıldığı, bu bilgilerin 09.05.2012 tarihinde yapılan toplantıda da kendilerine aktarıldığı da vurgulanmıştır. 
3) Toplantıda katılımcılara, bu süreçte, depo ve koop şubelerinin, merkezlerinden kendilerine bilgi gelmediğinin ifade edildiği şeklinde bildirimlerin Birliğimize ulaştığı belirtilmiştir. 
4) İlaç firmalarının stok zararlarını ödemeyeceği şeklinde ifadelerle; eczacılar tarafından teslim edilmek istenen stok zararı faturalarını depoların kabul etmediği yönündeki bildirimler nedeniyle, konunun Merkez Heyetinin 14.06.2012 tarihli toplantısında değerlendirilerek, eczacılara,  faturalarını 25.06.2012 tarihine kadar düzenleyerek depo/koop şubesine teslim etmelerinin duyurulduğu belirtilmiştir. 
5) Ecza depoları ve kooperatiflerin, 27.06.2012 tarihli toplantıda, fatura teslim süresi ile ilgili olarak Merkez Heyetimizden bir erteleme talep etmesi; bu erteleme talebine gerekçe olarak da, eczacıların Haziran ayında kesecekleri faturalar nedeniyle, vergi ödemek durumunda kalmamasını gerekçe göstermesi üzerine; Merkez Heyetimiz, eczacıların stok zararlarının geri ödenmesi ile ilgili olarak, yaklaşık 7,5 aylık bir süredir beklediklerini hatırlatarak, eczacının, fatura düzenlemekten böyle bir nedenle imtina etmesinin söz konusu olamayacağını; depoların ve kooperatiflerin, yanlış bilgilendirmeler ve bu tür bahaneler ile zaman kazanmaya çalışmasının yadırgandığı belirtilerek, erteleme taleplerini reddetmiştir. Depoların ve kooperatiflerin, kendilerine teslim edilecek faturaları kabul ederek işleme almaları, stok zararını ödemeyeceğini bildiren ilaç firması olması halinde, bunun derhal Merkez Heyetimize bildirilmesi iletilmiştir. 
6) Merkez Heyetimiz, bu toplantıda açık bir şekilde, ilaç firmalarına ve dernek temsilcilerine, stok zararlarını ödeyip ödemeyeceklerini sormuştur. İlaç firmaları ve dernek temsilcileri ise, stok zararlarının ödeneceğini beyan etmişlerdir. 
Yukarıda belirtilen bilgiler çerçevesinde, Merkez Heyetimiz tüm eczacılarımızın, aşağıda yer alan doğrultuda işlem yapmasını uygun bulmaktadır; 
A) Stok zararlarının telafisinde, Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, Tebliğin 9.Maddesinin 8 inci fıkrasında, 11.04.2012 tarihinde yapılan değişiklik gereğince, eczacılarımız, İTS’ye yapmış oldukları stok zararı bildirimleri doğrultusunda, İTSden alacakları veriyi, kullandıkları eczane işletim sistemine aktararak stok zararı faturası düzenleyecektir. Eczacılar, İlaç Takip Sistemi’nin resmi portalı olan www.its.gov.tr üzerinde yer alan Online İşlemler bölümünden kullanıcı adı ve şifrelerini girerek bildirimde bulundukları stok bilgilerini görebilmektedir. 
B) Faturalar, eczacılar tarafından, bildirdikleri ecza deposu/koop şubelerine gönderilecektir. Bu işlemde herhangi bir erteleme, iptal söz konusu değildir. 
Meslektaşlarımızca; kimi internet sitelerinde yayımlanan ya da birtakım dağıtım kanallarınca söylenen, “stok zararları ile ilgili olarak ilaç firmalarının ödeme yapmayacağı, eczacıların fatura kesmek suretiyle gereksiz yere KDV ödeyeceği, kendilerine, Türk Eczacıları Birliği tarafından bir bilgi iletilmediği” şeklindeki yanlış, taraflı, yanıltıcı söylemlerine kesinlikle itibar edilmemelidir.
Stok zararlarının telafisi süreci ile ilgili olarak, meslektaşlarımızca sadece Türk Eczacıları Birliği’nin sitesindeki duyurulara ve Odalarımıza gönderilen yazılara uygun işlem yapılmalı, diğer kanallardan yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar dikkate alınmamalıdır. 
Şurası bilinmelidir ki; eczanelerimizin yaşadığı ekonomik sıkıntılar içerisinde, meydana gelen stok zararlarının telafisi noktasında karşı duruşta bulunacak olan her türlü özel ve tüzel kuruluş, depo, ilaç firması gibi kurumlara karşı örgütlü gücümüz sonuna kadar kullanılacaktır. 
Kamuoyuna saygıyla duyururuz. 
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 
MERKEZ HEYETİ
Tarih / Saat : 29-06-2012 / 09:56:55