İTS’ye Bildirilen Stok Zararlarına İlişkin Düzenlenen Faturaların Teslimi Hakkında

2011 Yılı Kasım ayında yapılan ilaç fiyat düşüşleri ve KKİ düzenlemelerinden etkilenen ilaçların, eczane stoklarında meydana getirdiği zararın firması tarafından telafi edilmesiyle ilgili olarak,  ilgili mevzuatta yapılan düzenlemeler doğrultusunda yapılması gereken işlemler hakkında bilgilendirme 08.06.2012 tarih ve 38.A.001960 sayılı Bölge Eczacı Odası yazımız ile yapılmış, ecza depoları ve kooperatiflere de aynı konuda 01.06.2012 tarihli yazımız ile bilgi verilmiştir.

Eczacılarımızın bu aşamada, kullanmış oldukları eczane işletim sistemi aracılığıyla İTS’ye yaptıkları bildirimde yer alan ilaçlar için stok zararına ilişkin faturaları düzenleyerek, bildirimde bulundukları ecza deposuna/kooperatife fatura etmelerinin gerekmekte olduğu iletilmiş idi.

Ancak ecza depolarından/kooperatiflerinden, henüz kendilerine merkezden bilgi verilmediği bahanesiyle eczacılarımızın gönderdikleri faturaların kabul edilmediği yönünde bilgiler alınmıştır.

Bu çerçevede Merkez Heyetimiz konuyu değerlendirmiş olup aşağıdaki hususları duyurmaya karar vermiştir;

1.Eczacılarımızın, stok zararı faturalarını düzenleyerek, İTS’ye bildirdikleri ecza deposu/kooperatif şubesine 25 Haziran 2012 Pazartesi mesai sonuna kadar teslim etmeleri,

2.Bölgelerde bulunan ecza deposu ve kooperatif şubelerine yapılacak fatura teslim etme ve hesap ekstrelerinden mahsup edilmesi işlemi konusunda eczacı odalarımız tarafından ilgili taraflar ile gerekli koordinasyonun sağlanması,

3.Stok zararı faturalarını kabul etmeyen ecza deposu ve kooperatif olması halinde,  eczacılarımızın ilgili depoya/kooperatife ait hesaplarını kapatmamaları ve bekletmeleri konusunda gereken dikkat ve özenin gösterilmesi gerekmektedir.

Tüm eczacı kamuoyuna duyurulur.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ