İlaç Suistimali Şüphesi

                                                

Değerli Meslektaşlarımız,

İl Sağlık Müdürlüğü’nden gelen 10/10/2022 tarih E-99488545-549-822 sayı ile gelen “İlaç Suistimali Şüphesi” hakkındaki yazı ektedir. 

Bilgilerinize sunarız.

                                      

 

                                                                                    9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası

                                                                                                   Yönetim Kurulu

EK DOSYALAR

EK1