Estraderm 100 MCG 8 TTS Adlı Ürünün Ülkemizde Satışına Son Verilmesi Hakkında

38.A.00.002191 03.07.2012  

Konu: Estraderm 100 mcg 8 tts hakkında

BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Birliğimize Novartis firmasından gelen 02.07.2012 tarihli yazı ile;

“Estraderm 100 mcg 8 tts” adlı ürünlerinin global olarak arzının durdurulmasına karar verildiği ve 02.07.2012 tarihi itibari ile ülkemizde satışına son verildiğibildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY Genel Sekreter

Tarih / Saat : 03-07-2012 / 15:48:12