ÇOCUK HASTALARDA PRİMER İMMÜN YETMEZLİKTE İVİG REÇETELERİ Hak.

Değerli meslektaşlarımız,

ÇOCUK HASTALARDA PRİMER İMMÜN YETMEZLİKTE İVİG reçeteleri,

1. Antikor üretim bozukluğunun görüldüğü primer immün yetmezlikte intravenöz (IV) ve subkutan (SC) kullanımda; Alerji ve immünoloji uzman hekimi tarafından,

2. Primer immün yetmezlikte subkutan (SC) kullanımında; Alerji ve immünoloji uzman hekimi tarafından,

3. Primer immün yetmezlikte intravenöz (IV) kullanımında; Çocuk hastalıkları uzman hekimi tarafından,

Reçete edilmesi halinde bedeli ödenir. Bilgilerinize sunarız.

                                                                                                                                                                                 9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası                 

                                                                                                                                                                                                Yönetim Kurulu