2012 Yılı Cezaevi Sözleşmelerinin Son Teslim Tarihinin 1 Temmuz'a Ertelenmesi Hakkında

BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

İlgi (a): 22.05.2012 tarih ve 38.A.00.001818 sayılı yazımız. (b): 01.06.2012 tarih ve 38.A.00.001903 sayılı yazımız. İlgi (a)’da kayıtlı yazımızda, Birliğimiz ile Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanmış olan protokolün son teslimi tarihinin 15.06.2012, 2011 yılı hasılatlarına göre değişecek olan yeni iskonto oranlarının ise 18.06.2012 tarihinden itibaren geçerli olması hususunun 22.05.2012 tarihli yazı ile Birliğimizce talep edildiği belirtilmiş, bunun üzerine, Kurum tarafından Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen 29.05.2012 tarih ve B.03.0.CTE.0.00.27.207.99/7196/76291 sayılı yazı Birliğimize de ulaştırılarak, bu yazıda, Birliğimizin 22.05.2012 tarihinde göndermiş olduğu bahsi geçen yazısına istinaden hareket edilmesi istenmişti.

İlgi (b)’de kayıtlı yazımız ile de, eczanelerce imzalanarak Cezaevi Müdürlüklerine teslim edilecek olan bu sözleşmelerin son teslim tarihinin 15.06.2012 olarak belirlendiği ve 2011 yılı hasılatlarına göre değişecek olan yeni iskonto oranlarının ise 18.06.2012 tarihinden itibaren geçerli olacağı bildirilmişti.

Ancak bu süre zarfında çeşitli nedenlerden dolayı eczacılarımızın sözleşmelerini teslim edememiş olmalarından ötürü, söz konusu teslim süresinin 01 Temmuz 2012 tarihine uzatılmasını talep eden 15.06.2012 tarih ve 38.B.01.06.002052 sayılı yazımız T.C. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilmişti.

Konu hakkında T.C. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’nün Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderdiği 25.06.2012 tarih ve B.03.0.CTE.0.00.27.207.99/7957/91153 sayılı yazısı ekte yer almakta olup, bu yazıda, 2012 yılı sözleşmelerinin son teslim tarihlerinde yapılan değişikliklere ilişkin Birliğimizin 15.06.2012 tarihli yazısı gereğince hareket edilmesi istenmiştir.

Birliğimizin Kuruma gönderdiği yazı da ekte yer almakta olup, buna göre,eczanelerce imzalanarak Cezaevi Müdürlüklerine teslim edilecek olan 2012 yılı sözleşmelerinin son teslim tarihi 01 Temmuz 2012 olarak belirlenmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY Genel Sekreter

Tarih / Saat : 27-06-2012 / 07:57:12